CU Tara 292 Ltd.

RD 2 Kaiwaka 0573 292 Tara Road
Mangawhai
+ 64(021)02503825